Bugun...
SEHER DAVETİ


Mustafa Yürekli
 
 

facebook-paylas
Tarih: 07-05-2022 10:10

Allah sevgisinin görünümlerinden bir tanesi de özveridir.

Kişisel çıkarı gecenin bir yarısında uyanıp kalkmasını gerektirirse; insan, çalar saati kurar ya da cep telefonu alarmını kurar, kırk kişiden rica eder, ne yapıp eder, o saatte muhakkak uykusunu bölüp kalkar.

İslam hukukunda ‘Teheccüd Namazı’ adı verilen gece namazına kalkmak, rızasını umarak abdest almak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar ve dua etmek, Allah sevgisini artırır..

******

Allahu Teala biz kullarını, seher vakitlerinde, namazda kendisiyle buluşmaya dâvet ediyor. Âyet-i kerîmede şöyle buyuruyor: (O müt­ta­kî kim­se­ler, ge­ce­le­ri na­maz kıl­mak ve is­tiğ­fâr et­mek için yan­la­rı­nı (tat­lı) ya­tak­la­rın­dan kal­dı­rır­lar. Rabʼ­le­ri­ne, azâ­bın­dan kor­ka­rak ve rah­me­ti­ni uma­rak duâ eder­ler…” (es-Sec­de Suresi, Ayet: 16)

******

Dünyalık çıkarlar için uykusuz geçirilmiş geceler vardır. İş yemeklerinde, iş toplantılarında sabahlamak yaygın bir olaydır.Telefonda ya da internet başında uzayıp giden sohbetlerde sabahlayanlar az değildir. Gece namazı, kişiyi dünya sevgisinden kurtarır.. İşleri aksatmadan ama gaflete de düşmeden yaşamak imkanı vardır.

“Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbîh et! Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (âhireti) ihmâl ediyorlar.” (el-İnsan Suresi, Ayet: 26-27)

******

Ramazan, bir yönüyle gece ibadeti eğitimidir.. Teravih namazları, sahur yemekleri ve Kur’an-ı Kerim hatimleri..Her Müslüman, ramazan gecelerinde yakaladığı kulluk bilincini, isterse, gece ibadetleriyle aynı seviyede sürdürebilir. Ramazanlar, insanı Allaha yakınlaştıran gece ibadetlerinin zor olmadığını öğretir sanki.

(O Rahmânʼın kulları ki) Rabʼlerinin huzurunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” (el-Furkân Suresi; Ayet: 64)

*****

Allahu Teala, sevdiği salihleri, seherlerin ihyâsına dâvet ettiğine göre; demek ki seherler, Müslümanın Allah sevgisinin sınandığı müstesnâ vakitlerdendir. Gö­nlümüzdeki Allah sevgisinin düzeyi ne kadarsa, gecelerin ibadetle ihyâsına rağbetimiz de o oranda gerçekleşir.

(O müt­ta­kî­ler) ge­ce­le­ri pek az uyur­lar, se­her va­kit­le­rin­de de is­tiğ­fâ­ra de­vam eder­ler­di.” (ez-Zâ­ri­yât, 17-18)

******

İbrahim bin Edhem Hazretleri, “Gece ibadetine kalkamıyorum, bunun bir çaresi var mı?” diye sorulunca; “Gündüzleri Allâh’a isyân etme; geceleri O seni huzûrunda durdurur. Geceleyin O’nun huzûrunda bulunmak, yüce bir şereftir. İşte bu şerefi, günahkârlar hak edemezler!” cevabını vermiştir.

Müslüman, gündüzleri ihya etmeli ki gecelerini de ihya edebilsin. Gündüzü ihya demek, aklımızı, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, elimizi, ayağımızı velhâsıl bütün uzuvlarımızı haramlardan, Allah’a isyandan kurtarmak demektir. Müslüman gündüzlerde beş vakit farz namazla, sâlih amellerle hayatını aydınlık ve temiz hale getirirse gecesini de kurtarır.

*****

Gündüzü zayi eden geceyi de zayi eder. Müslüman, günleri gafletle ziyân edenlerden olmamaya çaba göstermelidir. Allah’a dost olmayı başaranlar, seherleri, Hakkʼa vuslatın müstesnâ bir vesîlesi olarak değerlendirmiştir. Müslüman başını yastığa koymadan önce kalbi sehere hazırlamalı. Geceler gündüzlerden daha aydınlık ve temiz geçirilmeli ki o gönül feyziyle gün de ihyâ edilebilsin.

Hz.Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin seherlerin ihyâsına yönelik pek çok nasihatı, tâlimâtı bulunmaktadır. Bunlardan birinde seherlerin feyz ve rûhâniyetinden yararlanılması için şu tavsiyede bulunmuşlardır:

“Ge­ce iba­de­ti­ne dik­kat edi­niz! Çün­kü o, siz­den ön­ce­ki sâ­lih kim­se­le­rin âde­ti­dir. Şüp­he­siz ge­ce iba­de­te kalk­mak, Al­lâh’a yak­laş­ma­ya ve­sî­le­dir. (Bu iba­det) gü­nah­lar­dan alı­koyar, ha­tâ­la­ra ke­fâ­ret olur ve vücuttan dert­le­ri gi­de­rir.” (Tir­mi­zî, De­avât, 101)

*****

Allah’a yönelmenin, ibadet ve duaların en makbul ve feyizli vakti olan seherlere, İslam alimleri ve Allah dostları çok önem vermişlerdir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri, seherlerin gönül feyzine duyduğu iştiyâkı, Dîvân-ı Kebîrʼinde ne güzel anlatmıştır:

Sâkî! Kadehi, aşk-ı ilâhî ile doldur!

Mestâneye ekmek sözü etmekten uzak dur!

Sun kevseri, kansın suya hep teşne gönüller,

Deryâda yüzen canlı, sudan başka ne ister.

Doldur o şerâbdan, yine doldur, yine bir sun!

Dursun gece ey Dost, onu durdur, ne olursun!

Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar.

Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar!..

İslâm ile şereflenen kişi, geceyi tamamen uykuya vermeyerek, seherleri değerlendirerek Allah Teâlâ’nın emânetini muhâfaza etmelidir. Cenâb-ı Hakk’ın Müslümanlara beş vakit farz namazdan sonra en önemli emânetlerinden biri, seherlerde kalkıp kıyâma durmaktır.

Hayatın yönü, Allah’a doğrudur. Gündüzleri İslami bir hayat tarzıyla geçirmenin yolu, geceleri ihya etmektir. Geceleri gafletten kurtarmadan gündüzleri alim, salih ve arif olunmaz.. Diriliş, Allah’ın seher davetine icabetle başlar.Bu yazı 12928 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
Henüz anket oluşturulmamış.
YUKARI